שלום אורח
 
התחבר
 
נא להמתין...

מתגברים על הבגרות א - חומרים לבגרות בהיסטוריה חלק א לפי מיקוד חורף תשע"ז

צוות היסטוריה, מטח

צפיות: 92448
דרוג  (53)

מיפוי חומרים לקראת הבגרות בהיסטוריה שאלון א', מועד חורף תשע"ז (16.2.2017): מצגות, פעילויות לימודיות והעמודים בספר הלימוד הדיגיטלי.

הנושא מצגות פעילות לימודית עמודים בספר
נושא הלאומיות: מתוך הספר "לאומיות במבחן"

א. מאפייני תופעת הלאומיות המודרנית והתנועות הלאומיות באירופה במאה ה-19 (בסעיף זה אין הכוונה לתנועה הציונית):

 • מבוא להוראת נושא הלאומיות המודרנית באירופה במאה ה-19 (המאפיינים של הלאומיות המודרנית כתופעה חברתית, תרבותית ופוליטית).
 • הגורמים לצמיחת התנועות הלאומיות  שהתגבשו באירופה במאה ה-19.
 • המאפיינים ודפוסי הפעילות של התנועות הלאומיות שהתגבשו באירופה במאה ה-19.
 • דפוסי ההגשמה של תנועה לאומית אחת באירופה במאה ה-19: המצב המדיני, חברתי-כלכלי לפני תחילת המאבק הלאומי, הגבולות בהם חיו בני הלאום, מי שלט במדינה, מטרת המאבק והכוחות הפעילים שהניעו את המאבק, השלבים העיקריים במאבק, הגורמים המסייעים והגורמים המעכבים בניהול המאבק, תוצאות המאבק, קווי הדמיון והשוני בין מאבק תנועה זו לדפוסי הפעילות של התנועות הלאומיות.

מצגת לפרק א: לאומיות ומרכיביה

מצגת לפרק ב: מאבקים לאומיים באירופה

מצגת לפרק ב: אירופה לאחר מלחמת העולם הראשונה

 

מצגת - הלאומיות

יחידה דיגיטלית בנושא הלאומיות באירופה במאה ה-19 

 

קלוז לפרק א'

קלוז לפרק ב'


פעילות תלתן-הגורמים ללאומיות


פעילות תלתן -הלאומיות היוונית


פעילות תלתן-הלאומיות הגרמנית

הרצאה - מהי לאומיות


הרצאה - תהליך הקמתן של מדינות הלאום במאות 19-18


10 – 40
 הגורמים לצמיחתה ולהתארגנותה של התנועה הציונית  מצגת לפרק ג: הלאומיות היהודית

קלוז לפרק ג'

פעילות תלתן  בנושא הגורמים החיצוניים לציונות
פעילות בנושא הגורמים הפנימיים לציונות
הרצאה מצולמת: הרעיון הציוני כמהפכה
הרצאה מצולמת: הלאומיות היהודית

 50 – 63   
פועלו של בנימין זאב הרצל לבניית התנועה הציונית ולארגונה  מצגת לפרק ד: הרצל ופועלו  קלוז  לפרק ד'
מושגים לפרק ד'
פעילות תלתן - ראשית דרכו של הרצל
פעילות תלתן - הקונגרס הציוני
פעילות תלתן - הפעילות הציונית של הרצל
ציר זמן - הרצל
 69 - 77
הוויכוח בין הציונים על דמות החברה העתידה לקום בארץ ישראל מצגת: מגוון אידאולוגיות בלאומיות היהודית

קלוז לפרק ה' (השלמת מילים)

שאלות לפרק ה'

טריוויה לפרק ה'

מושגים לפרק ה' (חיבור קווים)

 

87-81
פעולותיהם של הציונים בארץ ישראל עד מלחמת העולם הראשונה (עליות 2,1)

סרטונים בנושאים שונים:

מלחמת השפות

עבודה עברית

השוויון בקבוצה

חסות הברון רוטשילד

 

 קלוז לפרק ז'

טריוויה לפרק ז

 מושגים והקשרם לפרק ז (חיבור קווים)
פעילות תלתן - הגורמים לעלייה
פעילות תלתן - קשיי העולים
פעילות תלתן - רעיונות העולים
פעילות תלתן - התיישבות
פעילות תלתן - החייאת השפה

 

 129-98 
עמדת התנועה הציונית בזמן מלחמת העולם הראשונה מצגת לפרק ט: היישוב והתנועה הציונית במלחמה פעילות תלתן - התנועה הציונית מתלבטת  132
הצהרת בלפור: תוכנה, הקשיים הנובעים מנוסח ההצהרה, האינטרסים של בריטניה במתן ההצהרה, כיצד קיבלו אותה הציונים, היהודים המשתלבים והערבים  מצגת לפרק ט: הצהרת בלפור הרצאה - ניתוח הצהרת בלפור  136 – 140
השוואה בין התנועה הציונית בראשית דרכה ובין תנועות לאומיות של עמים אחרים באירופה, במאה ה-19. נקודות דמיון ושוני: הגורמים להתעוררות התנועות הלאומיות, המטרות, דפוסי הנהגה, הדרכים שננקטו לקידום מטרות התנועות הלאומיות, הקשיים שעמדו בדרכן.     פעילות מאתר עוגן (תלתן)  142 – 146

 

 

     
נושא "בית שני":     הספר "ממדינת מקדש לעם הספר" 

פרק ראשון: יהודה בתקופה הפרסית 

הצהרת כורש: תוכנה ומהימנותה, הסיבות למתן ההצהרה והשפעתה
מצגת: הצהרת כורש והגשמתה

סרטון ופעילות על מדיניות כורש
קלוז (השלמת מילים) 

שאלות הבנה וחזרה לפרק

 פעילות לכתיבת חיבור על שיבת ציון והצהרת כורש

 שאלות טריוויה לפרק א'

 מושגים והקשרם 

פעילות תלתן בנושא הצהרת כורש 
 14-12
בניית בית המקדש והגורמים שעיכבו את תהליך הבנייה   הערך שיבת ציון במאגר המידע של אתר תולדוט
פעילות תלתן - בניית המקדש
21-19
בית המקדש כמרכז החיים היהודיים: מרכז דתי, כלכלי וחברתי   בית המקדש השני, מתוך הלקסיקון לתרבות ישראל 21
31 
עזרא הסופר, מעמדו, סמכויותיו ופעולותיו לגיבוש שבי ציון: קשיים והישגים

מצגת: פעולותיהם של עזרא ונחמיה

 

קלוז (השלמת מילים) לפרק ב'

שאלות טריוויה לפרק ב'

מושגים והקשרם (חיבור קווים) לפרק ב'

פעילות תלתן לפרק

 26-23
נחמיה, מעמדו, סמכויותיו ופעולותיו: קשיים והישגים  מצגת: פעולותיהם של עזרא ונחמיה

 קלוז (השלמת מילים) לפרק ב'

שאלות טריוויה לפרק ב'

מושגים והקשרם (חיבור קווים) לפרק ב'

פעילות תלתן לפרק

פעילות תלתן לסיכום נושא עזרא ונחמיה

 30-26
המחלוקת בשאלת הזהות היהודית: הגישה הבדלנית מול הגישה האוניברסאלית       24,25,29,30

פרק רביעי: ממדינה חשמונאית עצמאית לכיבוש רומי וחורבן בית-המקדש 

דפוסי השלטון הרומאי בארץ-ישראל (מלך חסות - הורדוס, הנציבים) מצגת: הורדוס - מלך בחסות רומא

קלוז (השלמת מילים) לפרק ו'

 

 שאלות להבנת ולעיבוד הפרק.

 

 שאלות טריוויה לפרק ו'

 

 מושגים והקשרם (חיבור קווים) לפרק ו'

 

כתיבת חיבור בנושא הפרק

80-73
הסיבות למרד הגדול, והעמדות השונות בוויכוח על היציאה למלחמה ברומאים מצגת לפרק ז' המרד הגדול ותוצאותיו קלוז לפרק ז' 84-81

פרק חמישי: בין ייאוש לבנייה: מירושלים ליבנה 

המשבר שנוצר בחברה היהודית עקב חורבן בית המקדש והסכנות שנשקפו לחברה היהודית עקב משבר זה מצגת: המרכז ביבנה

קלוז (השלמת מילים) לפרק ח'

 89-87
בניית המרכז ביבנה: עיצוב חיים יהודיים ללא מקדש, יצירת גורמים מלכדים חדשים: תקנות חדשות 'זכר לחורבן', בית-הכנסת, לימוד התורה, והתפילה  מצגת: המרכז ביבנה

קלוז (השלמת מילים) לפרק ח'

 95-90

 

 

     
 נושא ערים וקהילות: חברה ותרבות בימי הביניים   הספר: ערים וקהילות 
ב. העיר בעולם המוסלמי והקהילה היהודית בה  (ניתן ללמוד את הנושא גם לפי הספר "מעיל תשבץ - מפגש התרבויות בין יהדות לאסלאם בימי  הביניים",  בעריכת ד"ר מרים פרנקל, הוצאת  מעלות, ירושלים, תשס"ח, עמ': 23 -31, עמ' 50 -63)
מבנה העיר המוסלמית ומוסדותיה המרכזיים. תושבי העיר: מעמדם המשפטי ודפוסי המגורים שלהם. 

מצגת: העיר המוסלמית, הנוצרית והקהילה היהודית

הרצאה: התפתחות הערים המוסלמיות והקהילה היהודית בארצות האסלאם

 שאלות לפרק ב'
הרצאה -קהילות יהודיות בימה"ב
 33 – 32

הקהילה היהודית בעיר המוסלמית:

 • המעמד המשפטי של היהודית בערים המוסלמיות
 • העיסוקים הכלכליים של היהודים בערים המוסלמיות  

מצגת לפרק ב: העיר המוסלמית, העיר הנוצרית והקהילה היהודית

הרצאה: התפתחות הערים המוסלמיות והקהילה היהודית בארצות האסלאם

 שאלות לפרק ב'

 34-33
ג. העיר באירופה הנוצרית והקהילה היהודית בה

 העיר באירופה הנוצרית:

 • המבנה החברתי בעיר:  ניידות חברתית, משמעות המושג 'אזרח חופשי', מעמד הנשים בעיר. 
 • עיר כמרכז תרבותי- חינוכי (אוניברסיטאות) וכמרכז כלכלי (גילדות, שווקים, ירידים, בנקים). 

מצגת לפרק ב: העיר המוסלמית, העיר הנוצרית והקהילה היהודית

 

הרצאה: הערים אירופה בימי הביניים 

 

 שאלות לפרק ב' 49-35

הקהילה היהודית בעיר הנוצרית:

 • המעמד המשפטי של היהודים בערים הנוצריות. 
 • מאפייני ההנהגה של הקהילה היהודית באירופה הנוצרית: מבנה ההנהגה, סמכויותיה ואמצעי האכיפה שהיו בידיה. 
הרצאה: הקהילה היהודית באירופה בימי הביניים     52-49
ד. עיר מדגימה: בגדאד או פראג

העיר בגדאד והקהילה היהודית בה:

 1. מאפיינים של העיר בעולם המוסלמי  בימי הביניים שבאו לידי ביטוי בעיר בגדד:
 • חיי היום יום בבגדד (החלוקה לרבעים, סוגי הבתים, מעמדות, בעיית המים ודרכי התמודדות איתה).
 • בגדד כמרכז כלכלי.
 • ניהול העיר- מערכות השיפוט, הפיקוח והאכיפה בבגדד.

        2. מאפיינים מחיי היהודים בעולם המוסלמי בימי                   הביניים כפי שבאו לידי ביטוי בחיי היהודים
            בבגדאד:

 • מוסדות ההנהגה העצמית של היהודים כביטוי לאוטונומיה יהודית: ראש הגולה, הגאונים תחומי פעילותם והשפעותיהם על היהודים בעולם המוסלמי.  
 • רס"ג - אישיותו הגותו ותרומתו להגות היהודית , דרכי ההתמודדות עם הבעיות שהעסיקו את היהודים בגולה  בימי הביניים, הפולמוסים בהם היה מעורב.  

(יש ללמד נושא זה גם לפי הספר 'מעיל תשבץ' בעריכת ד"ר מרים פרנקל, הוצאת מעלות, ירושלים תשס"ח, עמ' 38 -45)

 מצגת לפרק ד: בגדאד בירת הח'ליפות העבאסית

מצגת לפרק ה: תנאי החיים, הכלכלה, הדת והתרבות

מצגת לפרק ו: יהודי בגדאד במאה ה-10

 

הרצאה: רב סעדיה גאון: דמותו ומשנתו

 

 64-62
92-81

 

 העיר פראג והקהילה היהודית בה:

 1. מאפיינים של העיר הנוצרית בימי הביניים שבאו לידי ביטוי בעיר פראג: הביטויים למרכזיותה של פראג בתחומים המדיני, הכלכלי והחינוכי-תרבותי. 

 2. הקהילה היהודית בפראג: מאפיינים מחיי היהודים באירופה הנוצרית שבאו לידי ביטוי  בחיי היהודים בעיר פראג:
 • יחס של השלטון המרכזי ושל תושבי פראג הנוצרים אל היהודים: המעמד המשפטי של יהודי פראג , הרקע לגירושים של יהודי העיר והסיבות להחזרתם.
 • מבנה הרובע היהודי בפראג.
 • הפעילות הכלכלית של יהודי פראג, "יהודי החצר".
 • מבנה החברה היהודית בפראג: הקיטוב החברתי בקרב יהודי פראג, עזרה  הדדית  (פועלו של מרדכי מייזל)
 • המהר"ל מפראג- אישיותו, הגותו ותרומתו להגות היהודית בימי הביניים, דרכי התמודדותו של המהר"ל עם הבעיות שהעסיקו את היהודים בגולה  בימי הביניים (המשמעות שהעניק המהר"ל לגורלם הפוליטי של היהודים ולדרך חייהם בגולה), ביקורתו על שיטות הלימוד והפסיקה המחייבת

 מצגת לפרק ח: פראג - מרכז עירוני וכלכלי


מצגת לפרק ט: קהילה, הנהגה והגות יהודית בפראג

 

הרצאה: פראג כמרכז דתי 

   104 – 117

122-118
לדגשים והנחיות למורים בנושא לימוד נושא ערים וקהילות יש לקרוא את המסמך שבקישור


פורום לשאלות תלמידים:
toldot.cet.ac.il/Students

מאגר שאלוני בגרות בהיסטוריה ומחוונים החל משנת 2005 באתר תולדוט: לחצו כאן 

מסמך הלימה שאלון 22115 (חלק א) באתר משרד החינוך לחצו כאן

הנחיות לתלמיד

בעלי שאלון מותאם יענו על על חלק א ולא על חלק ב . במקום חלק ב יענו תלמידים אלה על שלוש שאלות נוספות בנושא לאומיות, המופיעות בדף ניפרד שיחולק להם. שאלות אלה מיועדות אך ורק להם. 

 

 

נושאים קשורים: הכנה לבגרות | תוכנית הלימודים
 
תגובות ‏‎(‏‎52 תגובות‏‎)‏‎
תגובות ‏‎(‏‎52 תגובות‏‎)‏‎
הוספת תגובה
שם השולח:
דוא"ל:
 
*כותרת:
תוכן:
93.
תשובה נוספת להודיה ‏‎ ‏‎ דווח על תוכן פוגעני תודה על ההתייחסות
על פי מספר השאלון מבינה שאת ניגשת לבחינה בחינוך הממלכתי דתי ועל כן זהו אינו המיקוד על פיו תיבחני.
למיקוד המתאים אנא היכנסי לאתר הפיקוח על היסטוריה לחמ"ד http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Mazkirut_Pedagogit/historymmd/mafmar/
בהצלחה רבה
צוות תולדוט
צוות תולדוט , ‏‎(‏‎21.12.16‏‎)
92.
תשובה להודיה ‏‎ ‏‎ דווח על תוכן פוגעני תודה על ההתייחסות
שלום הודיה
אין לנו סיכומים.
לגבי החסידות - האם את ניגשת לבחינה במגזר הממלכתי או הממלכתי דתי? מציעה לך לפנות במקביל לבית הספר בו למדת .
בברכה
צוות תולדוט
צוות תולדוט , ‏‎(‏‎21.12.16‏‎)
91.
נושא שלישי ? ‏‎ ‏‎ דווח על תוכן פוגעני תודה על ההתייחסות
יש אפשרות בבחינה לבחור בנושא השלישי -חסידות .האם יש לכם סיכומים לפני המיקוד ? תודה
הודיה, ‏‎(‏‎20.12.16‏‎)
90.
מיקוד חורף ‏‎ ‏‎ דווח על תוכן פוגעני תודה על ההתייחסות
אני צריכה לשפר את שאלון 29106 הבנתי שאני צריכה לעשות לפני התוכנית הישנה .האם זה המיקוד הרלוונטי ? והאם ידוע לכם מתי הבחינה ובאיזה שעה בגרות חורף 2017.
תודה רבה רבה
הודיה , ‏‎(‏‎20.12.16‏‎)
89.
שאלות תלתן ‏‎ ‏‎ דווח על תוכן פוגעני תודה על ההתייחסות
שלום יעל
את מוזמנת לתרגל עם תלמידיך את יחידות התלתן בקישור הבא: http://toldotofakim.cet.ac.il/ShowItem.aspx?ItemID=e888f166-31b9-4a46-b02d-bdc58d0cc647&lang=HEB
אציין שבמידה ואת מלמדת על פי התכנית החדשה - זהו גם המיקוד שבו יבחנו תלמידיך.
בהצלחה
צוות תולדוט
צוות תולדוט , ‏‎(‏‎18.12.16‏‎)
88.
האם ניתן להוסיף עבודות תלתן? ‏‎ ‏‎ דווח על תוכן פוגעני תודה על ההתייחסות
חלק מהתלמידים מדווחים על כך שעבודות תלתן הארוכות המפרקות כל פרק לפסקאות, ומציגות בסופן שאלת בגרות, הן הטובות להם ביותר ללימוד והבנת הנושאים.
האם תוכלו להוסיף עוד עבודות כאלה גם לנושאי בית שני: המדינה החשמונאית, השלטון הרומאי, הגורמים והתוצאות של המרד הגדול, תקופת יבנה?
תודה רבה
יעל, ‏‎(‏‎14.12.16‏‎)
87.
העבודה לגבי התלבטות התנועה הציונית ‏‎ ‏‎ דווח על תוכן פוגעני תודה על ההתייחסות
במקום עבודת תלתן לגבי התלבטות התנועה הציונית במלחמת העולם הראשונה מוביל הקישור למצגת שלכם לגבי נושא זה.
האם אפשר לתקן את הקישור?
תודה
יעל, ‏‎(‏‎14.12.16‏‎)
86.
השלמת בגרויות ‏‎ ‏‎ דווח על תוכן פוגעני תודה על ההתייחסות
שלום לך
אנו מציעים לך לברר את הפרטים בבית הספר בו למדת.
בהצלחה
צוות תולדוט
צוות תולדוט , ‏‎(‏‎18.10.16‏‎)
85.
שאלה ‏‎ ‏‎ דווח על תוכן פוגעני תודה על ההתייחסות
אם אני נבחנת במועד הקרוב ינואר 2017 כשיפור ציון הבגרות.. האם אני נבחנת על כל השאלונים? או רק על חלק מתוכם?
נבחנת, ‏‎(‏‎07.10.16‏‎)
84.
מיקוד השלמה - שאלון א' ‏‎ ‏‎ דווח על תוכן פוגעני תודה על ההתייחסות
שלום רב,
המיקוד כאן תואם למיקוד חורף תשע"ז בהתאם לדרישות בתי ספר אינטרניים לניגשים לשאלון א' בלבד.
בברכה
צוות תודלוט
צוות תולדוט , ‏‎(‏‎03.09.16‏‎)
83.
לגבי החומר שהאתר הזה מספק ‏‎ ‏‎ דווח על תוכן פוגעני תודה על ההתייחסות
האם החומר הזה מתאים גם למיקוד חורף 2017?
האם זה כל החומר שצריך כדי לגשת לבחינה?
האם החומר הזה רלוונטי לנבחן אקסטרני?

אם השאלות שלי יענו בחיוב זה יעזור לי מאוד. תודה רבה.
‏‎(‏‎01.09.16‏‎)
82.
שיפור והשלמת בגרויות ‏‎ ‏‎ דווח על תוכן פוגעני תודה על ההתייחסות
לא אוכל להשיב לך באופן רשמי.
מציעה לך לפנות ישירות לבית הספר שבו למדת ולברר את הפרטים המלאים והמדויקים.
בהצלחה!
צוות תולדוט , ‏‎(‏‎31.08.16‏‎)
81.
היסטוריה א ‏‎ ‏‎ דווח על תוכן פוגעני תודה על ההתייחסות
והאם עדיין ניגשים להיסטוריה א ולהיסטוריה ב בנפרד?
‏‎(‏‎29.08.16‏‎)
80.
היסטוריה א ‏‎ ‏‎ דווח על תוכן פוגעני תודה על ההתייחסות
לא השלמת בגרויות, שיחפור בגרות קיימת
‏‎(‏‎29.08.16‏‎)
79.
היסטוריה א ‏‎ ‏‎ דווח על תוכן פוגעני תודה על ההתייחסות
שלום
אם כוונתך להשלמת בגרויות המיקוד שונה.
ניתן לצפות במיפוי הנושאים וחומרי העזר בקישור הבא: http://toldotofakim.cet.ac.il/ShowItem.aspx?ItemID=a752b72f-27bb-4c78-b0b9-2ad5cbc85ca8&lang=HEB
בהצלחה!
צוות תולדוט
צוות תולדוט , ‏‎(‏‎28.08.16‏‎)
78.
היסטוריה א ‏‎ ‏‎ דווח על תוכן פוגעני תודה על ההתייחסות
האם זה רלוונטי לבגרות מועד חורף תשע"ז לנבחני משנה?
‏‎(‏‎26.08.16‏‎)
76.
בגרות "עולם חדש" ‏‎ ‏‎ דווח על תוכן פוגעני תודה על ההתייחסות
שלום שמואל
תוכל לראות את פירוט נושאי הלימוד לבגרות במתכונת של "עולם חדש" בקישור הבא: http://toldotofakim.cet.ac.il/ShowItem.aspx?ItemID=e888f166-31b9-4a46-b02d-bdc58d0cc647&lang=HEB
בהצלחה
צוות תולדוט
צוות תולדוט , ‏‎(‏‎26.05.16‏‎)
75.
האם זה רלוונטי גם עבור "עולם חדש"? ‏‎ ‏‎ דווח על תוכן פוגעני תודה על ההתייחסות
שלום,
תודה רבה על הפירוט. האם זה גם החומר הנדרש עבור תלמידי כתה י"א ("עולם חדש") אשר מעוניינים לגשת השנה?
תודה!
שמואל, ‏‎(‏‎25.05.16‏‎)
74.
השלמת בחינות בגרות ‏‎ ‏‎ דווח על תוכן פוגעני תודה על ההתייחסות
מורן, שימי לב שהטבלאות הללו נוצרו בהתאם למיקוד של בחינת החורף הקרובה. לקראת מועד בחינת הקיץ נפרסם טבלאות דומות בהתאם למיקוד שיהיה (בכל אופן, השינויים אינם גדולים).
צוות תולדוט, ‏‎(‏‎25.01.16‏‎)
73.
השלמת בחינות בגרות ‏‎ ‏‎ דווח על תוכן פוגעני תודה על ההתייחסות
מורן שלום,
זו בדיוק מטרתה של הטבלה המפורטת כאן וטבלה נוספת המפרטת את החומר הנדרש לחלק ב'.
באמצעות הטבלה תוכלי להגיע לעמודים הרלוונטיים בספרים המקוונים של מטח (עמודה שמאלית) ולחומרי לימוד נוספים הכוללים מצגות, סרטונים, הרצאות ופעילויות שונות (עמודות אמצעיות).
בהצלחה,
תמר
צוות תולדוט, ‏‎(‏‎25.01.16‏‎)
72.
השלמת בחינות בגרות ‏‎ ‏‎ דווח על תוכן פוגעני תודה על ההתייחסות
שלום,
אני צריכה להשלים בגרות בהיסטוריה א' + ב'.
אני רוצה לגשת למועד קיץ 2016. אני רוצה ללמוד לבד לבחינות האלו, איפה אני מוצאת מה החומר הנדרש לבחינה ומאיפה אוכל להשיג/לרכוש אותו?
תודה מראש
מורן, ‏‎(‏‎19.01.16‏‎)
71.
שאלוני בגרות ‏‎ ‏‎ דווח על תוכן פוגעני תודה על ההתייחסות
שלום רחלי,
תוכלי למצוא שאלוני בגרות משנים קודמות באתר אגף הבחינות של משרד החינוך.
הנה קשור ישיר: http://cms.education.gov.il/educationcms/units/exams
בהצלחה!
צוות תולדוט
צוות תולדוט , ‏‎(‏‎25.10.15‏‎)
70.
היסטוריה לבגרות כיתה י בית ספר דתי ‏‎ ‏‎ דווח על תוכן פוגעני תודה על ההתייחסות
מה הוא חומר הלימוד לבית ספר דתי היסטוריה? היכן אני יכולה למצוא מבחנים ופתרונות לדוגמא?
רחלי, ‏‎(‏‎21.10.15‏‎)
69.
מבנה והיקף בחינת בגרות תשעו ‏‎ ‏‎ דווח על תוכן פוגעני תודה על ההתייחסות
שלום גיל
לקבלת תשובה מוסמכת ומלאה, אני מציעה לך לפנות ישירות למפקחת על לימודי ההיסטוריה בכתובת הזו:
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Mazkirut_Pedagogit/History/KitvuLanu/
בהצלחה
צוות תולדוט
צוות תולדוט , ‏‎(‏‎28.07.15‏‎)
68.
שאלה ‏‎ ‏‎ דווח על תוכן פוגעני תודה על ההתייחסות
אני תלמידה בכיתה י ואני אמורה להיבחן בשנה הבאה בהיסטוריה א ובהיסטוריה ב באותה הבחינה בעקבות התכנית החדשה של שי פירון, רציתי לדעת אם החומר שיש כאן הוא אותו החומק שעליו אני אבחן והאם יש צמצום של החומר
אשמח לעזרה :)
גיל, ‏‎(‏‎16.06.15‏‎)
67.
ספרים כהכנה לבגרות ‏‎ ‏‎ דווח על תוכן פוגעני תודה על ההתייחסות
שלום לך,
אנחנו מאמינים שספרי הלימוד יספקו לך מסגרת רחבה ומעמיקה של החומר. לרבות קטעי מקור - מילולים וחזותיים ושאלות הבנה וניתוח.
כמובן שלא כל הנושאים בספר הלימוד חופפים לנושאי הבחינה ולשם כך תוכלי להיעזר בעמוד זה.
בהצלחה!
צוות תולדוט
צוות תולדוט , ‏‎(‏‎03.06.15‏‎)
66.
היי, אם אלמד משני הספרים הנ״לֹ זה מכסה לי את כל החומר? ‏‎ ‏‎ דווח על תוכן פוגעני תודה על ההתייחסות
אני שוקלת לקנות את ״ערים וקהילות״ ואת ״לאומיות במבחן״ ופשוט ללמוד מהם. אני משפרת ציון ועשיתי את הבגרות לפני 6 שנים אז אני לא זוכרת כלום. עדיף לקנות את הספרים או מיקוד? תודה רבה מראש:)
ג׳וד, ‏‎(‏‎03.06.15‏‎)
65.
עזרה בהיסטוריה - שיר השנים ‏‎ ‏‎ דווח על תוכן פוגעני תודה על ההתייחסות
https://www.youtube.com/watch?v=eTXHwGw1kmc
‏‎(‏‎06.06.14‏‎)
64.
מקור לתרגולים ‏‎ ‏‎ דווח על תוכן פוגעני תודה על ההתייחסות
שלום,
באתר תולדוט מרוכזים בחינות הבגרות בהיסטוריה מהשנים האחרונות - זה המקור האידיאלי לתרגול: http://toldotofakim.cet.ac.il/ShowItem.aspx?ItemID=4c59e75e-a12c-4bd2-8555-3319b86f8f30&lang=HEB
מקור נוסף - ספרי הלימוד שלנו מסדרת "מסעות בזמן".
בהצלחה!
רותם
רותם, צוות תולקוט , ‏‎(‏‎30.05.14‏‎)
63.
תרגולים? מתכונות? ‏‎ ‏‎ דווח על תוכן פוגעני תודה על ההתייחסות
היי,
יש מקור לשאלות, תרגולים, מתכונות, משהו??
אש, ‏‎(‏‎30.05.14‏‎)
61.
בגרות בהיסטוריה ‏‎ ‏‎ דווח על תוכן פוגעני תודה על ההתייחסות
כאן נמצא כל החומר לבגרות? כלומר אם אני לומד את כל החומר שנמצא כאן אצליח בבחינה?
ודרך אגב תודה רבה זה מאוד עוזר :)
אנונימי, ‏‎(‏‎19.05.14‏‎)
60.
תשובה לספיר ‏‎ ‏‎ דווח על תוכן פוגעני תודה על ההתייחסות
ספיר שלום,
החומר הביבליוגרפי מופיע באתר המפמ"ר להיסטוריה:
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Mazkirut_Pedagogit/History/murchav5/
איציק, צוות אתר תולדוט, ‏‎(‏‎28.02.14‏‎)
59.
חומר לנושא ההיסטוריוגרפי - מלחמת יום הכיפורים ‏‎ ‏‎ דווח על תוכן פוגעני תודה על ההתייחסות
שלום, אני חיילת משוחררת שמנסה לעשות 5 יחידות בהיסטוריה, אם תוכלו לעזור לי במציאת חומר הלימוד לנושא ההיסטוריוגרפי - מלחמת יום הכיפורים.. זה נורא חשוב לי, תודה.
ספיר, sapirsh@walla.co.il‏‎(‏‎27.02.14‏‎)
56.
עזרה חשובה מאוד!!! ‏‎ ‏‎ דווח על תוכן פוגעני תודה על ההתייחסות
שלום,
אני חייל כרגע שמנסה להשלים בגרויות באזרחות והיסטוריה ואילו שני המקצועות שאני מתקשה בהם מאוד אשמח לכל עזרה שתבוא ואם אפשר שזה יהיה עם סרטוני הסבר.
תודה מראש.
קובי, kobignr@gmail.com‏‎(‏‎28.10.13‏‎)
55.
תשובה למישהי ‏‎ ‏‎ דווח על תוכן פוגעני תודה על ההתייחסות
את נמצאת ממש בתחילת השנה, וכרגע אני מציע שתשקיעי בהבנת החומר, בארגונו, בתרגול של שאלות מקור ושאלות רגילות וכן ניתוח תמונות. תני למורים שלך את הקרדיט על כך שיובילו אותך לסוף השנה בהתאם לתכנית הלימודים. החומרים הרבים כאן יעזרו לך למלא את החסר, אם וכאשר יהיה. תוכלי להתרשם משאלות הבגרות במאגר שלנו, בכתובת הזאת (השאלונים בצהוב עם הרלוונטים עבורך):
http://toldotofakim.cet.ac.il/ShowItem.aspx?ItemID=4c59e75e-a12c-4bd2-8555-3319b86f8f30&lang=HEB
איציק
איציק, צוות אתר תולדוט, ‏‎(‏‎03.10.13‏‎)
54.
אמאלה בגרויות .. אשמח לעזרה .. :) ‏‎ ‏‎ דווח על תוכן פוגעני תודה על ההתייחסות
שלום, אני בכיתה י' ואני לומדת בבית ספר אנטרופוסופי ואני מאוד מפחדת שלא נספיק לסיים ללמוד אתכל החומר ..
אני מאוד לחוצה ממבחנים בכללי ובמיוחד מהבגרויות השנה..
אני לא יודעת איךבדיוק ללמוד לבגרות הזו ? לשנן פשוט את כל העמודים ? לעשות סיכומים ? מה הדרך הכי טובה וקלה ללמוד לבגרויות מבלי להילחץ ?
אשמח לתשובה, תודה רבה :)
מישהי D:, ‏‎(‏‎02.10.13‏‎)
53.
תגובה לנועה ‏‎ ‏‎ דווח על תוכן פוגעני תודה על ההתייחסות
אלו הם החומרים שאנו יכולים להציע לקראת המבחן והם תואמים את אלו של בגרות חורף תשע"ד, גם לאקסטרנים. למסמך המחייב, ראי את הקישור הבא:
http://cms.education.gov.il/NR/rdonlyres/D7636D09-0DC0-4865-8227-CCF8D5537842/171882/eshnavA.docx
איציק, צוות אתר תולדוט, ‏‎(‏‎29.09.13‏‎)
52.
בגרות אקסטרנית ‏‎ ‏‎ דווח על תוכן פוגעני תודה על ההתייחסות
אני ניגשת לבגרות אקסטרנית בחורף 2014, האם זהו *כל* החומר שאני צריכה ללמוד? והאם זה מתאים לתוכנית אקסטרנית?
נועה, ‏‎(‏‎26.09.13‏‎)
51.
תשובה לניצן ‏‎ ‏‎ דווח על תוכן פוגעני תודה על ההתייחסות
אכן הנושאים הם אותם הנושאים.
שיהיה בהצלחה!
איציק, צוות אתר תולדוט, ‏‎(‏‎15.09.13‏‎)
50.
בגרות חורף ינואר 2014 ‏‎ ‏‎ דווח על תוכן פוגעני תודה על ההתייחסות
אני ניגשת לבגרות בהיסטוריה א' במועד ינואר 2014, האם זהו החומר המעודכן והרוולנטי שעלי ללמוד? תודה רבה (:
ניצן, ‏‎(‏‎11.09.13‏‎)
49.
מעולה ‏‎ ‏‎ דווח על תוכן פוגעני תודה על ההתייחסות
עוזר מאוד,תודה רבה.
מקסים, ‏‎(‏‎10.06.13‏‎)
48.
תודה ‏‎ ‏‎ דווח על תוכן פוגעני תודה על ההתייחסות
תודה רבה
עזר לי מאוד לקראת הבגרות
מומלץ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
עמית רז, ‏‎(‏‎08.06.13‏‎)
46.
כמה שזה עוזר! תודה רבה רבה למי שהשקיע והעלה את זה ‏‎ ‏‎‏‎(‏‎לת‏‎)‏‎ דווח על תוכן פוגעני תודה על ההתייחסות
נדב, ‏‎(‏‎27.05.13‏‎)
9.
מאבקים לאומיים באירופה ‏‎ ‏‎ דווח על תוכן פוגעני תודה על ההתייחסות
שימו לב לא צריך להעמיס דברים מיותרים ולא נחוצים למשל לא צריך מאבקים לאומיים באירופה בעקבות מלחמת העולם הראשונה וכו
אלון סילפין, ‏‎(‏‎25.04.13‏‎)
8.
כל הכבוד, תודה רבה ‏‎ ‏‎‏‎(‏‎לת‏‎)‏‎ דווח על תוכן פוגעני תודה על ההתייחסות
ענת, ‏‎(‏‎24.04.13‏‎)
7.
תודה רבה ‏‎ ‏‎‏‎(‏‎לת‏‎)‏‎ דווח על תוכן פוגעני תודה על ההתייחסות
י ב, ‏‎(‏‎14.04.13‏‎)
6.
ספרי הלימוד ‏‎ ‏‎ דווח על תוכן פוגעני תודה על ההתייחסות
במקרה זה הם:
(לפי סדר הופעת בטבלה):
לאומיות במבחן
ממדינת מקדש לעם הספר
ערים וקהילות.
לחיצה על העמודים תביא אותך למהדורה הדיגיטלית של הספר.
תודה על ההערה, אשנה זאת בטבלה.
איציק
איציק, צוות תולדוט, yizhaqh@cet.ac.il‏‎(‏‎11.11.12‏‎)
5.
איזה ספר זה? מה שמו? ואיך משיגים אותו? ‏‎ ‏‎ דווח על תוכן פוגעני תודה על ההתייחסות
איזה ספר זה? מה שמו? ואיך משיגים אותו?
‏‎(‏‎09.11.12‏‎)
4.
תודה רבה לנינה... ‏‎ ‏‎ דווח על תוכן פוגעני תודה על ההתייחסות
אנו בהחלט עובדים על שילוב חומרים מאתרים אחרים של מטח, כמו למשל סרטונים מהלקסיקון לתרבות ישראל ומקראנט.
שוב תודה,
איציק
איציק, צוות תולדוט, ‏‎(‏‎12.05.12‏‎)
3.
מחמאות על ארגון חומרי אתר בצורה כה יעילה ונגישה ובקשה נוספת ‏‎ ‏‎ דווח על תוכן פוגעני תודה על ההתייחסות
לפני פחות מחצי שנה שלחתי מייל ואמרתי שקצת קשה להתמצא באתר עקס ריבוי החומרים.
והנה אחרי פרק זמן קצר יש מערכי שיעור מובנים.
כל הכבוד ותודה על העבודה היסודית.

אגב, האם ניתן לשלב חומרים של מקראנט בחלק של בית שני?

תודה,נינה ברוורמן
מגישה לבגרות מחנכת ורכזת
נינה ברוורמן, ‏‎(‏‎11.05.12‏‎)
2.
כל הכבוד ‏‎ ‏‎‏‎(‏‎לת‏‎)‏‎ דווח על תוכן פוגעני תודה על ההתייחסות
טלי שפיגלר, shpigler@gmail.com‏‎(‏‎19.04.12‏‎)
1.
ברכות ותודה על ההשקעה ‏‎ ‏‎ דווח על תוכן פוגעני תודה על ההתייחסות
ראיתי שאף אחד לא הגיב אז הרגשתי צורך לומר שהעדר התגובות לא מצביע על היעדר עניין או שימוש.
אני לא יכול להשתמש כי אני מחפש חומרי לימוד לאקסטרני אבל בכל זאת שאפופו
‏‎(‏‎19.04.12‏‎)
 
© כל הזכויות שמורות למטח – המרכז לטכנולוגיה חינוכית
לצפייה תקינה באתר תוכלו לעיין ברשימת דפדפנים נתמכים ותוספים נדרשים