שלום אורח
 
התחבר
 
נא להמתין...

מתגברים על הבגרות א' - חומרים לבגרות בהיסטוריה חלק א' לפי מיקוד קיץ תשע"ה / חורף תשע"ו

צוות היסטוריה, מטח

צפיות: 75025
דרוג  (49)

מיפוי חומרים לקראת הבגרות בהיסטוריה חלק א', מועד קיץ תשע"ה (15.6.2015): מצגות, פעילויות לימודיות והעמודים בספר הלימוד הדיגיטלי.

הנושא מצגות פעילות לימודית עמודים בספר
נושא הלאומיות   
מאפייני תופעת הלאומיות המודרנית והתנועות הלאומיות באירופה במאה ה-19

מצגת לפרק א: לאומיות ומרכיביה

מצגת לפרק ב: מאבקים לאומיים באירופה

מצגת לפרק ב: אירופה לאחר מלחמת העולם הראשונה

 

מצגת - הלאומיות

יחידה דיגיטלית בנושא הלאומיות באירופה במאה ה-19 

 

קלוז לפרק א'

קלוז לפרק ב'


פעילות תלתן-הגורמים ללאומיות


פעילות תלתן -הלאומיות היוונית


פעילות תלתן-הלאומיות הגרמנית

הרצאה - מהי לאומיות


הרצאה - תהליך הקמתן של מדינות הלאום במאות 19-18

(הספר לאומיות במבחן)
10 – 40
 הגורמים לצמיחתה ולהתארגנותה של התנועה הציונית  מצגת לפרק ג: הלאומיות היהודית

 

קלוז לפרק ג'
פעילות תלתן  בנושא הגורמים החיצוניים לציונות
פעילות בנושא הגורמים הפנימיים לציונות

הרצאה מצולמת: הרעיון הציוני כמהפכה
הרצאה מצולמת: הלאומיות היהודית

 50 – 63   
 פועלו של בנימין זאב הרצל  מצגת לפרק ד: הרצל ופועלו  קלוז  לפרק ד'
מושגים לפרק ד'
פעילות תלתן - ראשית דרכו של הרצל
פעילות תלתן - הקונגרס הציוני
פעילות תלתן - הפעילות הציונית של הרצל
ציר זמן - הרצל
 69 - 77
הוויכוח בין הציונים על דמות החברה העתידה לקום בארץ ישראל מצגת: מגוון אידאולוגיות בלאומיות היהודית

קלוז לפרק ה' (השלמת מילים)

שאלות לפרק ה'

טריוויה לפרק ה'

מושגים לפרק ה' (חיבור קווים)

 

87-81
 פעילות הציונים בא"י (עליות 1-2)

סרטונים בנושאים שונים:

מלחמת השפות

עבודה עברית

השוויון בקבוצה

חסות הברון רוטשילד

 

 קלוז לפרק ז'

טריוויה לפרק ז

 מושגים והקשרם לפרק ז (חיבור קווים)
פעילות תלתן - הגורמים לעלייה
פעילות תלתן - קשיי העולים
פעילות תלתן - רעיונות העולים
פעילות תלתן - התיישבות
פעילות תלתן - החייאת השפה

 

 129-98 
עמדת התנועה הציונית בזמן מלחמת העולם הראשונה, מדיניות השלטון העות'מני כלפי הישוב היהודי בארץ ישראל בזמן המלחמה מצגת לפרק ט: היישוב והתנועה הציונית במלחמה פעילות תלתן - התנועה הציונית מתלבטת  132
 הצהרת בלפור  מצגת לפרק ט: הצהרת בלפור הרצאה - ניתוח הצהרת בלפור  136 – 140
 השוואה בין התנועה הציונית לתנועות לאומיות אחרות    פעילות מאתר עוגן (תלתן)  142 – 146
       
 נושא "בית שני"      
הצהרת כורש: תוכנה ומהימנותה, הסיבות למתן ההצהרה והשפעתה
מצגת: הצהרת כורש והגשמתה

סרטון ופעילות על מדיניות כורש
קלוז (השלמת מילים) 

שאלות הבנה וחזרה לפרק

 פעילות לכתיבת חיבור על שיבת ציון והצהרת כורש

 שאלות טריוויה לפרק א'

 מושגים והקשרם 

פעילות תלתן בנושא הצהרת כורש 
 14-12
בניית בית המקדש והגורמים שעיכבו את תהליך הבנייה   הערך שיבת ציון במאגר המידע של אתר תולדוט
פעילות תלתן - בניית המקדש
21-19
בית המקדש כמרכז החיים היהודיים: מרכז דתי, כלכלי וחברתי   בית המקדש השני, מתוך הלקסיקון לתרבות ישראל 21
31 
עזרא הסופר, מעמדו, סמכויותיו ופעולותיו לגיבוש שבי ציון: קשיים והישגים


מצגת: פעולותיהם של עזרא ונחמיה

 

קלוז (השלמת מילים) לפרק ב'

שאלות טריוויה לפרק ב'

מושגים והקשרם (חיבור קווים) לפרק ב'

פעילות תלתן לפרק

 26-23
נחמיה, מעמדו, סמכויותיו ופעולותיו: קשיים והישגים  מצגת: פעולותיהם של עזרא ונחמיה

 קלוז (השלמת מילים) לפרק ב'

שאלות טריוויה לפרק ב'

מושגים והקשרם (חיבור קווים) לפרק ב'

פעילות תלתן לפרק

פעילות תלתן לסיכום נושא עזרא ונחמיה

 30-26
המחלוקת בשאלת הזהות היהודית: הגישה הבדלנית מול הגישה האוניברסאלית       24,25,29,30
 דפוסי השלטון הרומאי בארץ-ישראל (מלך חסות - הורדוס, הנציבים) מצגת: הורדוס - מלך בחסות רומא

  קלוז (השלמת מילים) לפרק ו'

 

 שאלות להבנת ולעיבוד הפרק.

 

 שאלות טריוויה לפרק ו'

 

 מושגים והקשרם (חיבור קווים) לפרק ו'

 

כתיבת חיבור בנושא הפרק

80-73
הסיבות למרד הגדול, והעמדות השונות בוויכוח על היציאה למלחמה ברומאים מצגת לפרק ז' המרד הגדול ותוצאותיו קלוז לפרק ז' 84-81
המשבר שנוצר בחברה היהודית עקב חורבן בית המקדש והסכנות שנשקפו לחברה היהודית עקב משבר זה מצגת: המרכז ביבנה

קלוז (השלמת מילים) לפרק ח'

 89-87
בניית המרכז ביבנה: עיצוב חיים יהודיים ללא מקדש, יצירת גורמים מלכדים חדשים: תקנות חדשות 'זכר לחורבן', בית-הכנסת, לימוד התורה
והתפילה
 מצגת: המרכז ביבנה

קלוז (השלמת מילים) לפרק ח'

 95-90
       
 נושא ערים וקהילות   
 העיר בעולם המוסלמי והקהילה היהודית בה  מצגת: העיר המוסלמית, הנוצרית והקהילה היהודית  שאלות לפרק ב'
הרצאה -קהילות יהודיות בימה"ב
(הספר ערים וקהילות)
 33 – 32
 הגורמים שסייעו לייסודן של ערים חדשות  ולחיזוקן של ערים קיימות  באימפריה המוסלמית  מצגת לפרק ב: העיר המוסלמית, העיר הנוצרית והקהילה היהודית  שאלות לפרק ב'  34-33
מבנה העיר המוסלמית ומוסדותיה המרכזיים. תושבי העיר: מעמדם המשפטי ודפוסי המגורים שלהם      
המעמד המשפטי והעיסוקים הכלכליים של היהודים בערים המוסלמיות      
מאפיינים הקהילה היהודית, ההנהגה העצמית ומוסדותיה בעולם המוסלמי      
 העיר הנוצרית בימי הביניים: היחסים בין תושבי העיר ובין השלטון מצגת לפרק ב: העיר המוסלמית, העיר הנוצרית והקהילה היהודית  שאלות לפרק ב' 49-35
המבנה החברתי בעיר: ניידות חברתית, משמעות המושג אזרח חופשי, מעמד הנשים בעיר      
המעמד המשפטי של היהודים בעיר הנוצרית      
 העיר בגדאד (לפירוט הנושאים בחלק זה, ראו במיקוד המפורט)  מצגת לפרק ד: בגדאד בירת הח'ליפות העבאסית

מצגת לפרק ה: תנאי החיים, הכלכלה, הדת והתרבות

מצגת לפרק ו: יהודי בגדאד במאה ה-10
   64-62
92-81
 העיר פראג והקהילה היהודית בה (לפירוט הנושאים בחלק זה, ראו במיקוד המפורט)  מצגת לפרק ח: פראג - מרכז עירוני וכלכלי

מצגת לפרק ח: פראג - מרכז דתי ותרבותי

מצגת לפרק ט: קהילה, הנהגה והגות יהודית בפראג
   104 – 117

122-118
לדגשים והנחיות למורים בנושא לימוד נושא ערים וקהילות יש לקרוא את המסמך שבקישורמוקד לשאלות תלמידים: פורום תלמידים באתר תולדוט:
toldot.cet.ac.il/Students

שאלוני בגרות בהיסטוריה ומחוונים החל משנת 2005 באתר תולדוט: לחצו כאן 

מסמך הלימה שאלון 22115 (חלק א) באתר משרד החינוך לחצו כאן

הנחיות לתלמיד שאלון מותאם- היסטוריה א'

 

התלמיד יענה על חמש  שאלות בנושא לאומיות.

פרק ראשון – שתי שאלות עם קטעי מקור. על התלמיד לענות על שאלה אחת (30 נק')

פרק שני – שתי שאלות (ללא קטעי מקור) על התלמיד לענות על שאלה אחת   (30 נק')

שלוש שאלות נוספות מתוך חמש, 40 נקודות. שאלות אלה יופיעו בדף נפרד שיחולק רק לנבחנים הזכאים לשאלון מותאם.

נושאים קשורים: הכנה לבגרות | תוכנית הלימודים
 
תגובות ‏‎(‏‎31 תגובות‏‎)‏‎
תגובות ‏‎(‏‎31 תגובות‏‎)‏‎
הוספת תגובה
שם השולח:
דוא"ל:
 
*כותרת:
תוכן:
71.
שאלוני בגרות ‏‎ ‏‎ דווח על תוכן פוגעני תודה על ההתייחסות
שלום רחלי,
תוכלי למצוא שאלוני בגרות משנים קודמות באתר אגף הבחינות של משרד החינוך.
הנה קשור ישיר: http://cms.education.gov.il/educationcms/units/exams
בהצלחה!
צוות תולדוט
צוות תולדוט , ‏‎(‏‎25.10.15‏‎)
70.
היסטוריה לבגרות כיתה י בית ספר דתי ‏‎ ‏‎ דווח על תוכן פוגעני תודה על ההתייחסות
מה הוא חומר הלימוד לבית ספר דתי היסטוריה? היכן אני יכולה למצוא מבחנים ופתרונות לדוגמא?
רחלי, ‏‎(‏‎21.10.15‏‎)
69.
מבנה והיקף בחינת בגרות תשעו ‏‎ ‏‎ דווח על תוכן פוגעני תודה על ההתייחסות
שלום גיל
לקבלת תשובה מוסמכת ומלאה, אני מציעה לך לפנות ישירות למפקחת על לימודי ההיסטוריה בכתובת הזו:
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Mazkirut_Pedagogit/History/KitvuLanu/
בהצלחה
צוות תולדוט
צוות תולדוט , ‏‎(‏‎28.07.15‏‎)
68.
שאלה ‏‎ ‏‎ דווח על תוכן פוגעני תודה על ההתייחסות
אני תלמידה בכיתה י ואני אמורה להיבחן בשנה הבאה בהיסטוריה א ובהיסטוריה ב באותה הבחינה בעקבות התכנית החדשה של שי פירון, רציתי לדעת אם החומר שיש כאן הוא אותו החומק שעליו אני אבחן והאם יש צמצום של החומר
אשמח לעזרה :)
גיל, ‏‎(‏‎16.06.15‏‎)
67.
ספרים כהכנה לבגרות ‏‎ ‏‎ דווח על תוכן פוגעני תודה על ההתייחסות
שלום לך,
אנחנו מאמינים שספרי הלימוד יספקו לך מסגרת רחבה ומעמיקה של החומר. לרבות קטעי מקור - מילולים וחזותיים ושאלות הבנה וניתוח.
כמובן שלא כל הנושאים בספר הלימוד חופפים לנושאי הבחינה ולשם כך תוכלי להיעזר בעמוד זה.
בהצלחה!
צוות תולדוט
צוות תולדוט , ‏‎(‏‎03.06.15‏‎)
66.
היי, אם אלמד משני הספרים הנ״לֹ זה מכסה לי את כל החומר? ‏‎ ‏‎ דווח על תוכן פוגעני תודה על ההתייחסות
אני שוקלת לקנות את ״ערים וקהילות״ ואת ״לאומיות במבחן״ ופשוט ללמוד מהם. אני משפרת ציון ועשיתי את הבגרות לפני 6 שנים אז אני לא זוכרת כלום. עדיף לקנות את הספרים או מיקוד? תודה רבה מראש:)
ג׳וד, ‏‎(‏‎03.06.15‏‎)
65.
עזרה בהיסטוריה - שיר השנים ‏‎ ‏‎ דווח על תוכן פוגעני תודה על ההתייחסות
https://www.youtube.com/watch?v=eTXHwGw1kmc
‏‎(‏‎06.06.14‏‎)
64.
מקור לתרגולים ‏‎ ‏‎ דווח על תוכן פוגעני תודה על ההתייחסות
שלום,
באתר תולדוט מרוכזים בחינות הבגרות בהיסטוריה מהשנים האחרונות - זה המקור האידיאלי לתרגול: http://toldotofakim.cet.ac.il/ShowItem.aspx?ItemID=4c59e75e-a12c-4bd2-8555-3319b86f8f30&lang=HEB
מקור נוסף - ספרי הלימוד שלנו מסדרת "מסעות בזמן".
בהצלחה!
רותם
רותם, צוות תולקוט , ‏‎(‏‎30.05.14‏‎)
63.
תרגולים? מתכונות? ‏‎ ‏‎ דווח על תוכן פוגעני תודה על ההתייחסות
היי,
יש מקור לשאלות, תרגולים, מתכונות, משהו??
אש, ‏‎(‏‎30.05.14‏‎)
61.
בגרות בהיסטוריה ‏‎ ‏‎ דווח על תוכן פוגעני תודה על ההתייחסות
כאן נמצא כל החומר לבגרות? כלומר אם אני לומד את כל החומר שנמצא כאן אצליח בבחינה?
ודרך אגב תודה רבה זה מאוד עוזר :)
אנונימי, ‏‎(‏‎19.05.14‏‎)
60.
תשובה לספיר ‏‎ ‏‎ דווח על תוכן פוגעני תודה על ההתייחסות
ספיר שלום,
החומר הביבליוגרפי מופיע באתר המפמ"ר להיסטוריה:
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Mazkirut_Pedagogit/History/murchav5/
איציק, צוות אתר תולדוט, ‏‎(‏‎28.02.14‏‎)
59.
חומר לנושא ההיסטוריוגרפי - מלחמת יום הכיפורים ‏‎ ‏‎ דווח על תוכן פוגעני תודה על ההתייחסות
שלום, אני חיילת משוחררת שמנסה לעשות 5 יחידות בהיסטוריה, אם תוכלו לעזור לי במציאת חומר הלימוד לנושא ההיסטוריוגרפי - מלחמת יום הכיפורים.. זה נורא חשוב לי, תודה.
ספיר, sapirsh@walla.co.il‏‎(‏‎27.02.14‏‎)
56.
עזרה חשובה מאוד!!! ‏‎ ‏‎ דווח על תוכן פוגעני תודה על ההתייחסות
שלום,
אני חייל כרגע שמנסה להשלים בגרויות באזרחות והיסטוריה ואילו שני המקצועות שאני מתקשה בהם מאוד אשמח לכל עזרה שתבוא ואם אפשר שזה יהיה עם סרטוני הסבר.
תודה מראש.
קובי, kobignr@gmail.com‏‎(‏‎28.10.13‏‎)
55.
תשובה למישהי ‏‎ ‏‎ דווח על תוכן פוגעני תודה על ההתייחסות
את נמצאת ממש בתחילת השנה, וכרגע אני מציע שתשקיעי בהבנת החומר, בארגונו, בתרגול של שאלות מקור ושאלות רגילות וכן ניתוח תמונות. תני למורים שלך את הקרדיט על כך שיובילו אותך לסוף השנה בהתאם לתכנית הלימודים. החומרים הרבים כאן יעזרו לך למלא את החסר, אם וכאשר יהיה. תוכלי להתרשם משאלות הבגרות במאגר שלנו, בכתובת הזאת (השאלונים בצהוב עם הרלוונטים עבורך):
http://toldotofakim.cet.ac.il/ShowItem.aspx?ItemID=4c59e75e-a12c-4bd2-8555-3319b86f8f30&lang=HEB
איציק
איציק, צוות אתר תולדוט, ‏‎(‏‎03.10.13‏‎)
54.
אמאלה בגרויות .. אשמח לעזרה .. :) ‏‎ ‏‎ דווח על תוכן פוגעני תודה על ההתייחסות
שלום, אני בכיתה י' ואני לומדת בבית ספר אנטרופוסופי ואני מאוד מפחדת שלא נספיק לסיים ללמוד אתכל החומר ..
אני מאוד לחוצה ממבחנים בכללי ובמיוחד מהבגרויות השנה..
אני לא יודעת איךבדיוק ללמוד לבגרות הזו ? לשנן פשוט את כל העמודים ? לעשות סיכומים ? מה הדרך הכי טובה וקלה ללמוד לבגרויות מבלי להילחץ ?
אשמח לתשובה, תודה רבה :)
מישהי D:, ‏‎(‏‎02.10.13‏‎)
53.
תגובה לנועה ‏‎ ‏‎ דווח על תוכן פוגעני תודה על ההתייחסות
אלו הם החומרים שאנו יכולים להציע לקראת המבחן והם תואמים את אלו של בגרות חורף תשע"ד, גם לאקסטרנים. למסמך המחייב, ראי את הקישור הבא:
http://cms.education.gov.il/NR/rdonlyres/D7636D09-0DC0-4865-8227-CCF8D5537842/171882/eshnavA.docx
איציק, צוות אתר תולדוט, ‏‎(‏‎29.09.13‏‎)
52.
בגרות אקסטרנית ‏‎ ‏‎ דווח על תוכן פוגעני תודה על ההתייחסות
אני ניגשת לבגרות אקסטרנית בחורף 2014, האם זהו *כל* החומר שאני צריכה ללמוד? והאם זה מתאים לתוכנית אקסטרנית?
נועה, ‏‎(‏‎26.09.13‏‎)
51.
תשובה לניצן ‏‎ ‏‎ דווח על תוכן פוגעני תודה על ההתייחסות
אכן הנושאים הם אותם הנושאים.
שיהיה בהצלחה!
איציק, צוות אתר תולדוט, ‏‎(‏‎15.09.13‏‎)
50.
בגרות חורף ינואר 2014 ‏‎ ‏‎ דווח על תוכן פוגעני תודה על ההתייחסות
אני ניגשת לבגרות בהיסטוריה א' במועד ינואר 2014, האם זהו החומר המעודכן והרוולנטי שעלי ללמוד? תודה רבה (:
ניצן, ‏‎(‏‎11.09.13‏‎)
49.
מעולה ‏‎ ‏‎ דווח על תוכן פוגעני תודה על ההתייחסות
עוזר מאוד,תודה רבה.
מקסים, ‏‎(‏‎10.06.13‏‎)
48.
תודה ‏‎ ‏‎ דווח על תוכן פוגעני תודה על ההתייחסות
תודה רבה
עזר לי מאוד לקראת הבגרות
מומלץ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
עמית רז, ‏‎(‏‎08.06.13‏‎)
46.
כמה שזה עוזר! תודה רבה רבה למי שהשקיע והעלה את זה ‏‎ ‏‎‏‎(‏‎לת‏‎)‏‎ דווח על תוכן פוגעני תודה על ההתייחסות
נדב, ‏‎(‏‎27.05.13‏‎)
9.
מאבקים לאומיים באירופה ‏‎ ‏‎ דווח על תוכן פוגעני תודה על ההתייחסות
שימו לב לא צריך להעמיס דברים מיותרים ולא נחוצים למשל לא צריך מאבקים לאומיים באירופה בעקבות מלחמת העולם הראשונה וכו
אלון סילפין, ‏‎(‏‎25.04.13‏‎)
8.
כל הכבוד, תודה רבה ‏‎ ‏‎‏‎(‏‎לת‏‎)‏‎ דווח על תוכן פוגעני תודה על ההתייחסות
ענת, ‏‎(‏‎24.04.13‏‎)
7.
תודה רבה ‏‎ ‏‎‏‎(‏‎לת‏‎)‏‎ דווח על תוכן פוגעני תודה על ההתייחסות
י ב, ‏‎(‏‎14.04.13‏‎)
6.
ספרי הלימוד ‏‎ ‏‎ דווח על תוכן פוגעני תודה על ההתייחסות
במקרה זה הם:
(לפי סדר הופעת בטבלה):
לאומיות במבחן
ממדינת מקדש לעם הספר
ערים וקהילות.
לחיצה על העמודים תביא אותך למהדורה הדיגיטלית של הספר.
תודה על ההערה, אשנה זאת בטבלה.
איציק
איציק, צוות תולדוט, yizhaqh@cet.ac.il‏‎(‏‎11.11.12‏‎)
5.
איזה ספר זה? מה שמו? ואיך משיגים אותו? ‏‎ ‏‎ דווח על תוכן פוגעני תודה על ההתייחסות
איזה ספר זה? מה שמו? ואיך משיגים אותו?
‏‎(‏‎09.11.12‏‎)
4.
תודה רבה לנינה... ‏‎ ‏‎ דווח על תוכן פוגעני תודה על ההתייחסות
אנו בהחלט עובדים על שילוב חומרים מאתרים אחרים של מטח, כמו למשל סרטונים מהלקסיקון לתרבות ישראל ומקראנט.
שוב תודה,
איציק
איציק, צוות תולדוט, ‏‎(‏‎12.05.12‏‎)
3.
מחמאות על ארגון חומרי אתר בצורה כה יעילה ונגישה ובקשה נוספת ‏‎ ‏‎ דווח על תוכן פוגעני תודה על ההתייחסות
לפני פחות מחצי שנה שלחתי מייל ואמרתי שקצת קשה להתמצא באתר עקס ריבוי החומרים.
והנה אחרי פרק זמן קצר יש מערכי שיעור מובנים.
כל הכבוד ותודה על העבודה היסודית.

אגב, האם ניתן לשלב חומרים של מקראנט בחלק של בית שני?

תודה,נינה ברוורמן
מגישה לבגרות מחנכת ורכזת
נינה ברוורמן, ‏‎(‏‎11.05.12‏‎)
2.
כל הכבוד ‏‎ ‏‎‏‎(‏‎לת‏‎)‏‎ דווח על תוכן פוגעני תודה על ההתייחסות
טלי שפיגלר, shpigler@gmail.com‏‎(‏‎19.04.12‏‎)
1.
ברכות ותודה על ההשקעה ‏‎ ‏‎ דווח על תוכן פוגעני תודה על ההתייחסות
ראיתי שאף אחד לא הגיב אז הרגשתי צורך לומר שהעדר התגובות לא מצביע על היעדר עניין או שימוש.
אני לא יכול להשתמש כי אני מחפש חומרי לימוד לאקסטרני אבל בכל זאת שאפופו
‏‎(‏‎19.04.12‏‎)
 
© כל הזכויות שמורות למטח – המרכז לטכנולוגיה חינוכית
לצפייה תקינה באתר תוכלו לעיין ברשימת דפדפנים נתמכים ותוספים נדרשים