שלום אורח
 
התחבר
 
נא להמתין...

שאלוני בגרות בהיסטוריה

צוות היסטוריה, מטח

צפיות: 246001
דרוג  (71)

שאלוני המבחנים בהיסטוריה משנת 2005: מתכונת לימודים חדשה, מועדי קיץ, חורף, חצב-ברק, מותאם לעולים, והיסטוריה מורחב.

שם השאלון מועד המבחן קובץ להורדה
בחינת בגרות משולבת (70%) קיץ תשעו, 2016 קיץ תשעו עולם חדש .pdf
היסטוריה מורחב (2 יחידות) אינטרני  קיץ תשעו, 2016 קיץ תשעו מוגבר 2 יחידות .pdf
היסטוריה מורחב (3 יחידות) אקסטרני קיץ תשעו, 2016 קיץ תשעו מוגבר 3 יחידות.pdf
מחוון מועד חורף חורף תשעו, 2016 מחוון חורף תשעו.pdf
בחינת בגרות משולבת (70%) חורף תשעו, 2016 חורף תשעו בגרות משולבת.pdf
היסטוריה - משלימים ואקסטרניים - חלק א 

חורף תשעו, 2016

חורף תשעו חלק א.pdf
היסטוריה - משלימים ואקסטרניים - חלק ב  חורף תשעו, 2016 חורף תשעו חלק ב.pdf
בחינת בגרות משולבת - חדש! דוגמה בחינת בגרות משולבת - דוגמה.docx
היסטוריה לימודי חובה חלק א קיץ תשע"ה, 2015 קיץ תשעה, חלק א.pdf
היסטוריה לימודי חובה חלק ב  קיץ תשע"ה 2015 קיץ תשעה, חלק ב.pdf
היסטוריה לעולם חדשים  קיץ תשע"ה 2015 קיץ תשעה, עולים.pdf
היסטוריה מורחב , 3 יחידות (אקסטרני) קיץ תשע"ה, 2015
קיץ תשעה, מורחב 3 יחידות.pdf
היסטוריה לימודי חובה חלק א  חורף תשע"ה, 2015 חורף תשעה יחידה א.pdf
היסטוריה לימודי חובה חלק ב  חורף תשע"ה, 2015 חורף תשעה יחידה ב.pdf
היסטוריה חצב ברק חלק א חצב ברק אוגוסט 2014 חצב ברק, אוגוסט 2014 שאלון א.pdf
היסטוריה חצב ברק חלק ב חצב ברק אוגוסט 2014 חצב ברק, אוגוסט 2014 שאלון ב.pdf
מחוון היסטוריה חצב ברק חלק ב  חצב ברק אוגוסט 2014 מחוון חצב ברק אוגוסט 2014 חלק ב.pdf
 היסטוריה לימודי חובה חלק א'  קיץ תשע"ד, 2014  קיץ תשעד שאלון א.pdf
היסטוריה לימודי חובה חלק ב' קיץ תשע"ד, 2014 קיץ תשעד שאלון ב.pdf
מחוון היסטוריה לימודי חובה חלק א חורף תשע"ד, 2014

מחוון חורף 115 - תשעד שאלון א.pdf

היסטוריה לימודי חובה חלק א' חורף תשע"ד, 2014 בגרות שאלון א חורף 2014 תשעד.pdf
מחוון היסטוריה לימודי חובה חלק ב חורף תשע"ד, 2014 מחוון חורף 116 - תשעד שאלון ב.pdf
היסטוריה לימודי חובה חלק ב' חורף תשע"ד, 2014 בגרות שאלון ב חורף 2014 תשעד.pdf
מחוון היסטוריה לימודי חובה חלק ב'   חצב-ברק אוגוסט 2013 חצב ברק 2013, מחוון 116.pdf
 היסטוריה לימודי חובה חלק ב'   חצב-ברק אוגוסט 2013  בגרות שאלון ב חצב ברק אוגוסט 2013.pdf
מחוון היסטוריה לימודי חובה חלק א' חצב-ברק אוגוסט 2013 חצב ברק 115, מחוון.pdf
 היסטוריה לימודי חובה חלק א'  חצב-ברק אוגוסט 2013  בגרות שאלון א חצב ברק אוגוסט 2013 .pdf
 היסטוריה לעולים חדשים  קיץ תשע"ג, 2013  בגרות עולים תשעג קיץ.pdf
 מחוון היסטוריה לימודי חובה חלק ב'  קיץ תשע"ג, 2013  מחוון קיץ 2013 - 116.pdf
 היסטוריה לימודי חובה חלק ב'  קיץ תשע"ג, 2013  בגרות שאלון ב קיץ תשעג.pdf
 מחוון היסטוריה מורחב, שתי יחידות (לא מתוקשב)  קיץ תשע"ג, 2013  מחוון קיץ תשעג מוגבר.pdf
 היסטוריה מורחב, שתי יחידות, (אינטרני), מבחן מתוקשב   קיץ תשע"ג, 2013  קיץ תשע"ג מורחב מתוקשב
 מחוון היסטוריה לימודי חובה חלק א'  קיץ תשע"ג, 2013  מחוון קיץ 2013 - 115.pdf
 היסטוריה לימודי חובה חלק א'  קיץ תשע"ג, 2013  קיץ תשעג א.pdf
 מחוון היסטוריה לימודי חובה חלק ב'  חורף תשע"ג, 2013  מחוון חורף 2013 - 116.pdf
היסטוריה לימודי חובה חלק ב' חורף תשע"ג, 2013 בגרות שאלון ב חורף תשעג[1].pdf
 מחוון היסטוריה לימודי חובה חלק א'  חורף תשע"ג, 2013  מחוון היסטוריה א' חורף 2013
היסטוריה לימודי חובה חלק א' חורף תשע"ג, 2013 בגרות שאלון א חורף תשעג[2].pdf
היסטוריה לימודי חובה חלק א' חצב-ברק, אוגוסט 2012 חצבברקא2012.pdf 
היסטוריה לימודי חובה חלק ב' חצב-ברק, אוגוסט 2012 חצבברקב2012.pdf 
היסטוריה לעולים חדשים קיץ תשע"ב, 2012 olim2012.pdf 
היסטוריה לימודי חובה, חלק ב' קיץ תשע"ב, 2012 bsummer2012.pdf 
היסטוריה לימודי חובה חלק א' קיץ תשע"ב, 2012 a2012summer.pdf 
היסטוריה מורחב, שתי יחידות (אינטרני) קיץ תשע"ב, 2012 מוגבר תשעב קיץ 2012.pdf
היסטוריה מורחב, שלוש יחידות (אקסטרני) קיץ תשע"ב, 2012 murchav2012summer.pdf 
היסטוריה לימודי חובה - חלק ב' חורף תשע"ב, 2012 חורף תשעב היסטוריה ב.pdf 
היסטוריה לימודי חובה - חלק א' חורף תשע"ב, 2012 חורף תשעב היסטוריה א.pdf 
היסטוריה לימודי חובה חלק ב' חצב-ברק, אוגוסט 2011 חצב ברק, קיץ 2011.pdf 
היסטוריה לימודי חובה חלק א' חצב-ברק, אוגוסט 2011 חצב ברק, קיץ 2011 היסטוריה א.pdf 
היסטוריה מורחב, שתי יחידות קיץ תשע"א, 2011 היסטוריה מורחב.pdf 
היסטוריה לעולים חדשים קיץ תשע"א, 2011 olim2011.pdf 
היסטוריה לימודי חובה - חלק ב קיץ תשע"א, 2011 B.pdf 
היסטוריה לימודי חובה - חלק א' קיץ תשע"א, 2011 A.pdf 
היסטוריה לימודי חובה - חלק ב חורף תשע"א, 2011 horef2011b.pdf 
היסטוריה לימודי חובה - חלק א חורף תשע"א, 2011 horef2011a.pdf 
היסטוריה לימודי חובה - חלק ב תכנית הלימודים החדשה חצב-ברק, אוגוסט 2010 Hatzav10Bet.pdf 
היסטוריה לימודי חובה - חלק א תכנית הלימודים החדשה חצב-ברק, אוגוסט 2010 Hatzav10Alef.pdf 
היסטוריה לימודי חובה - חלק ב תכנית הלימודים החדשה קיץ תש"ע, 2010 HelekBet2010New.pdf 
היסטוריה לימודי חובה - חלק א תכנית הלימודים החדשה קיץ תש"ע, 2010 HelekAlef2010New.pdf 
היסטוריה לעולים חדשים קיץ תש"ע, 2010 BagrutOlim2010.pdf
היסטוריה לימודי חובה - חלק א קיץ תש"ע, 2010 HelekAlef2010Old.pdf
היסטוריה מוגבר, שתי יחידות לימוד קיץ תש"ע, 2010 מוגבר תשע.pdf
היסטוריה לימודי חובה - חלק א תכנית לימודים חדשה חורף תש"ע, 2010 helekalefnew2010.pdf
היסטוריה לימודי חובה - חלק ב חורף תש"ע, 2010 helekbet2010.pdf
היסטוריה לימודי חובה - חלק א חורף תש"ע, 2010 helekalef2010.pdf
היסטוריה לימודי חובה - חלק א חצב-ברק, אוגוסט 2009 BagrutHatzav2009.pdf
היסטוריה לימודי חובה - חלק ב קיץ תשס"ט, 2009 bet2009.pdf
היסטוריה לימודי חובה - חלק א קיץ תשס"ט, 2009 alef2009.pdf
היסטוריה מוגבר, שתי יחידות קיץ תשס"ט, 2009 מוגבר תשסט.pdf
היסטוריה לימודי חובה - חלק א חצב-ברק, אוגוסט 2008 Hatzav08Alef.pdf
היסטוריה לימודי חובה - חלק ב חצב-ברק, אוגוסט 2008 BagrutHatzav2008.pdf
היסטוריה לימודי חובה - חלק ב קיץ תשס"ח, 2008 summer 2008_b.pdf
היסטוריה לימודי חובה - חלק א קיץ תשס"ח, 2008 summer2008_a.pdf
היסטוריה מוגבר, שתי יחידות קיץ תשס"ח, 2008 מוגבר תשסח.pdf
היסטוריה לימודי חובה - חלק ב חורף תשס"ח, 2008 2008_bet.pdf
היסטוריה לימודי חובה - חלק א חורף תשס"ח, 2008 2008_alef.pdf
היסטוריה לימודי חובה - חלק ב חצב-ברק, אוגוסט 2007 BagrutHatzav2007.pdf
היסטוריה לימודי חובה - חלק ב קיץ תשס"ז, 2007 2007_bet.pdf
היסטוריה לימודי חובה - חלק א קיץ תשס"ז, 2007 2007_alef.pdf
היסטוריה לימודי חובה - חלק ב חצב-ברק, אוגוסט 2006 2006_bet2.pdf
היסטוריה לימודי חובה - חלק א קיץ תשס"ו, 2006 2006_alef.pdf
היסטוריה מוגבר, שתי יחידות קיץ תשס"ו, 2006 מוגבר תשסו.pdf
היסטוריה לימודי חובה - חלק ב חורף תשס"ו, 2006 2006_bet.pdf
היסטוריה לימודי חובה - חלק א קיץ תשס"ה, 2005 2005_alef.pdf
היסטוריה מוגבר קיץ תשס"ד מוגבר תשסד.pdf
 
תגובות ‏‎(‏‎9 תגובות‏‎)‏‎
תגובות ‏‎(‏‎9 תגובות‏‎)‏‎
הוספת תגובה
שם השולח:
דוא"ל:
 
*כותרת:
תוכן:
10.
בגרות בהיסטוריה ב' אזרחות וסוציולוגיה ‏‎ ‏‎ דווח על תוכן פוגעני תודה על ההתייחסות
שלום אני בוגרת תיכון ואני רוצה לדעת מה התכנית לימודים בהיסטוריה ב' אזרחות וסוציולוגיה הבנתי שבהיסטוריה שינו את התכנית לימודים אני לא מוצאת באינטרנט מידע שיעזור לי אשמח לעזרה ואפילו להמלצה איך ללמוד תודה מראש .
שירלי , kotlershirly@gmail.com‏‎(‏‎22.01.17‏‎)
9.
מיקוד בגרות בהיסטוריה ‏‎ ‏‎ דווח על תוכן פוגעני תודה על ההתייחסות
שלום,
המיקוד יצא, והוא תלוי בטופס הבחינה אליו תגשי.
(השלמה של שאלון א או שאלון ב או מתכונת "עולם חדש").
הפרטים כולם באתר הפיקוח על היסטוריה ומדור הכנה לבגרות באתר זה.
אם תכתבי זאת כאן נשלח לך קישור ישיר.
בהצלחה
צוות תולדוט
צוות תולדוט , ‏‎(‏‎28.11.16‏‎)
8.
מתי יוצא המיקוד של היסטוריה 2017 ‏‎ ‏‎ דווח על תוכן פוגעני תודה על ההתייחסות
משהו יודע מתי יוצא המיקוד של היסטוריה 2017???????????????????????????????
ברבריקה, ‏‎(‏‎25.11.16‏‎)
6.
כל הכבוד! ‏‎ ‏‎ דווח על תוכן פוגעני תודה על ההתייחסות
כל הכבוד אתם עושים חיל!!!
ךלך, ‏‎(‏‎22.06.16‏‎)
5.
מועדי ברק חצב ‏‎ ‏‎ דווח על תוכן פוגעני תודה על ההתייחסות
אשמח לעוד שאלונים של מועדי חצב - ברק
דני בושניצקי, ‏‎(‏‎08.04.16‏‎)
4.
משוב על בגרות עולים ‏‎ ‏‎ דווח על תוכן פוגעני תודה על ההתייחסות
אשמח לדעת היכן אפשר למצוא פתרון לדוגמא של מבחן עולים בהיסטוריה.
רוב תודות
י, ‏‎(‏‎25.05.15‏‎)
3.
תודה רבה! ‏‎ ‏‎ דווח על תוכן פוגעני תודה על ההתייחסות
על העלאת המחוונים אשר עזרו לי בהתכוננות כיצד עונים על שאלה ומה עלול להיכלל בה.
דוד, ‏‎(‏‎17.01.14‏‎)
2.
היסטוריה חלק א חצב-ברק 2013 ‏‎ ‏‎ דווח על תוכן פוגעני תודה על ההתייחסות
מתי יש צפי להעלאת הטופס?
ברק, ‏‎(‏‎01.08.13‏‎)
1.
תודה לכם ‏‎ ‏‎ דווח על תוכן פוגעני תודה על ההתייחסות
תודה רבה לכם על פרסום הבחינות זה עזר לי מאוד!
ברק, ‏‎(‏‎16.07.13‏‎)
 
© כל הזכויות שמורות למטח – המרכז לטכנולוגיה חינוכית
לצפייה תקינה באתר תוכלו לעיין ברשימת דפדפנים נתמכים ותוספים נדרשים